Tapahtumailmoitus

Täytä tämä kun lähdet retkelle/purjehdukselle tai muuhun partiotapahtumaan. 

Jos lähdet muiden järjestämään tapahtumaan ja tapahtumaan osallistuu Kipistä useampi niin riittää että täytetään kerran.

Täytä jos tapahtuma on jonkin ryhmän/ryhmien
Lyhyt kuvaus mitä tapahtuu ja missä
Tähän alku- ja loppupäivämäärät